Προσεγγίστε ένα νέο αγοραστικό κοινό!

 

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις οδηγούνται τελευταία στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η Intersoft σχεδιάζει και υλοποιεί εφαρμογές, με βασικό άξονα την ποιότητα, την λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα, οι οποίες ανταποκρίνονται ακόμα και στις ποιο δύσκολες και ειδικές απαιτήσεις του πελάτη.

 

Σχεδιάζουμε μαζί τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε έτσι ώστε να καταστεί η επιχείρηση σας πρωτοπόρος στον χώρο της νέας ψηφιακής τεχνολογίας. Οι μορφές ηλεκτρονικού επιχειρήν μπορεί να αφορούν είτε σχέση μεταξύ εμπορικών εταίρων, χωρίς να εξυπηρετούν τον καταναλωτή (Business to business) ή ηλεκτρονική συναλλαγή προϊόντων ή/και υπηρεσιών μίας εταιρίας προς τον καταναλωτή (Business to consumer).

 

Τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου συνοψίζονται στα εξής: Ευρεία κάλυψη, Μείωση λειτουργικού κόστους, Συνεχής λειτουργία, Άμεση ενημέρωση των πελατών κτλ.

 

Οι προτάσεις μας:

Έχοντας εκτεταμένη εμπειρία στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων η Intersoft μπορεί να παρέχει ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες: